Skip to content →

Tag: corruption

12 ամսից «Ալիբաբա»-ի Ջեկ Ման կլինի կամ սպանված, կամ բանտում

Սկսեմ նրանից, որ հաճախ չեմ օգտագործելու իմ սեփական բլոգը՝ քաղաքական հարթակի զգայուն խնդիրներ քննարկելու նպատակով։ Սակայն քանի որ, տվյալ բլոգը բիզնեսի վերաբերյալ սեփական մտքերս արտահայտելու հարթակ է հանդիսանում, ցանկացա և…

Leave a Comment