Skip to content →

Tag: government

Բարդ որոշումները պահանջում են ռացիոնալ մոտեցում և կարեկցանք

Անցած 2 ամիսների ընթացքում մենք ունեցանք թերևս մեր կյանքի ամենասյուրռեալիստական փորձառությունը: Ես կարծում եմ, որ մեզանից շատերը կանխազգում էին, որ այս փորձառությունը կարող է առավել երկար տևել, քան պարզապես «60…

Leave a Comment

12 ամսից «Ալիբաբա»-ի Ջեկ Ման կլինի կամ սպանված, կամ բանտում

Սկսեմ նրանից, որ հաճախ չեմ օգտագործելու իմ սեփական բլոգը՝ քաղաքական հարթակի զգայուն խնդիրներ քննարկելու նպատակով։ Սակայն քանի որ, տվյալ բլոգը բիզնեսի վերաբերյալ սեփական մտքերս արտահայտելու հարթակ է հանդիսանում, ցանկացա և…

Leave a Comment